Cursus communicatie voor therapeuten - School of touch Cursus communicatie voor therapeuten - School of touch

Cursus communicatie voor therapeuten

Of Inloggen om je betaalde cursussen te doorlopen.

Wie ben ik? Dat is de belangrijkste vraag die je jezelf kunt stellen. Hoe werkt het bij jou? Wat is jouw gedrag? Welk gesprek voer jij met jezelf? Zelfkennis is de basis voor goede communicatie. De communicatie naar jezelf is bepalend voor het bereiken van je doelen en van onschatbare waarde voor de bejegening van de ander.

In deze cursus onderzoeken we samen op welke wijze je met positieve bejegening in gesprek kan gaan met jezelf en de ander. Er wordt contact gemaakt met onderliggende overtuigingen en ideeën, in een veilige omgeving, waarin zonder oordeel gefocust wordt op de wensen en behoeften van de ander. Deze cursus helpt je om belemmeringen te doorbreken en je werkelijke potentieel aan te boren.

Model van de Wereld
Tevens komt in deze cursus het Model van de Wereld aan de orde.
Hoe verschilt jouw manier van kijken en dus jouw gedrag van iemand anders? Wat is de meerwaarde van dit besef in bejegening en gesprek met de ander?
In het model van de Wereld wordt gebruik gemaakt van twee modellen, namelijk;

  1. Enneagram model
  2. Outcome model

Het Enneagram helpt je onbewuste drijfveren en weerstanden te begrijpen en geeft zodoende inzicht in het eigen karakter en de relaties met anderen. Het Enneagram wordt gekoppeld aan het Outcome model en geeft zicht op jouw doelen. Vragen als “Wat zijn jouw innerlijke blokkades” en “Wat heb jij nodig om je doel te behalen?” zullen in deze cursus beantwoord worden en jouw gesprekstechnieken positief veranderen.

Deze cursus is geschikt als persoonlijke ontwikkeling, maar ook als verdiepende methode voor het vergroten van de effectiviteit van jouw gesprekstechnieken.